Satakissa ry:n ylimääräinen jäsenkokouskutsu 20.2.2021

05.02.2021

Saate

Olen saanut Satakissa ry jäsenistön toimittamia vaatimuksia ylimääräisen jäsenkokouksen pitämiseksi. Kaikki vaatimukset ovat pitäneet sisällään seuraavan asiakokonaisuuden:

”Satakissa ry:n jäsenkokouksien ennakkoilmoittautumisien vastaanottaminen, kokouksien kulku, niistä tehdyt kokouspöytäkirjat ja yhdistyksen asioiden hoito ovat olleet omiaan herättämään jäsenistölle tarpeen saada ylimääräinen jäsenkokous järjestettyä niin, että kokouksen kulku ja siitä tehtävä pöytäkirja ovat varmuudella totuudenmukaisia, yhdistyksen edun mukaisia ja puolueettomia. Vuonna 2020 järjestetyt kokoukset eivät ole olleet kyseisen kaltaisia. Täten vaadimme, että Satakissa ry hallitus antaa ylimääräisen jäsenkokouksen järjestelyt ja hoitamisen toimeksiantona täysin ulkopuoliselle riippumattomalle toimijalle, kuten asianajotoimistolle, jolla ei ole siteitä Satakissa ry:hyn tai yhdistyksen toimintaan liittyvään kokonaisuuteen. Hallitus ainoastaan kutsuu sääntöjen mukaisesti kokouksen koolle, toimeksiannon saaneen antamien tietojen ja järjestelyjen mukaan. Jäsenistön tulisi sitoutua äänestämään ylimääräisen jäsenkokouksen puheenjohtajaksi tämän toimeksiannon saaneen puolueettoman henkilön. Mielestämme tämä on ainoa tapa pyrkiä palauttamaan jäsenistön luottamus yhdistyksen ja sen toiminnassa mukana vaikuttavien aktiivien toimintaan.”

Satakissan hallitus on päättänyt kokouksessaan, jonka on sääntöjen mukaisesti kutsunut koolle puheenjohtaja, järjestää ylimääräisen jäsenkokouksen jäsenistön toiveiden mukaisesti. ”Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.” – Ote Satakissa ry säännöistä, 10 § Yhdistyksen kokoukset.

Olen ottanut toimeksiantona vastaan kokouksen järjestelyt ja hoitamisen.

Pyydän jokaista huomioimaan, että kokoukseen osallistuvan jäsenmaksu vuodelle 2021 pitää olla maksettu Satakissa ry:n tilille ennen kokousta. Osa jäsenlaskuista on edelleen toimittamatta ja osaan on laitettu huomattavan pitkä maksuaika, joka menee maaliskuun puolelle. Jos lasku on maksettu viitteellä ja maksupäivä muodostunut myöhemmäksi kuin kokouksen ajankohta, osallistumisoikeutta kokoukseen ei ole.  ”Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen edellytyksenä on että jäsenmaksu on maksettu.” – Ote Satakissa ry säännöistä, 10 § Yhdistyksen kokoukset.

Raumalla 3.2.2021

Asianajaja

Varatuomari

Sinikka Kelhä

Isoraastuvankatu 3

26100 Rauma

Puh: (02) 823 6800

Gsm: 050 638 89

sinikka.kelha@sinikkakelha.fi

Asianajotoimisto Sinikka Kelhä

Satakissa ry:n Ylimääräinen jäsenkokouskutsu

 

Paikka : Vanha-Lahden Kartano Oy, Haapasaarentie 69, 26200 Rauma (Kulku Nurmentien kautta)

Aika: Lauantai 20.2.2021 klo 12:00

Kokous tullaan järjestämään reaaliaikaisesti osallistuttavana etäkokouksena tietoliikenneyhteyden / muun teknisen apuvälineen avulla.

Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan etäkokoukseen osallistumisesta tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen joko sähköpostilla osoitteeseen sinikka.kelha@sinikkakelha.fi tai tekstiviestillä Sinikka Kelhä +358 50 638 89 (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta 677/2020). Ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi osallistuuko tulemalla kokoukseen paikan päälle vai etäyhteydellä. Ilmoittautumisyhteystietoihin toimitetaan etäkokouksen osallistumistiedot ja -ohjeet, joten jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua itse.

Ilmoittautumiset toivotaan toimitettavan Sinikka Kelhälle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 19.2.2021 klo 11.00.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Epäluottamuslauseen käsittely seuraavia Satakissa ry hallitusjäseniä kohtaan: varapuheenjohtaja Elina Mast, Sihteeri Christina Hercher, rahastonhoitaja Sanna Männistö, webmaster Silja Laiho ja ensiapuvastaava Adam Fiel

6. Elina Mast:n, Christina Hercher:n, Sanna Männistön, Silja Laihon ja Adam Fiel:n erottamisesta äänestäminen ja kokouksen niin päättäessä, erotettujen tilalle uusien hallitusjäsenien valinta

7. Epäluottamuslauseen käsittely seuraavia Satakissa ry hallitusjäseniä kohtaan: puheenjohtaja Jonna Sivonen ja hallitusjäsen Pia Vainionpää

8. Jonna Sivosen ja Pia Vainionpään erottamisesta äänestäminen ja kokouksen niin päättäessä, erotettujen tilalle uusien hallitusjäsenien valinta

9. Epäluottamuslauseen käsittely seuraavia Satakissa ry jäsenkokouksissa vuonna 2020 puheenjohtajina toimineiden yhdistyksen jäseniä kohtaan: Raia Kalliomäki ja Kaija-Leena Laakso

10. Kokouksen päättäminen

 

Suosittelemme vahvasti osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä.

Koronaepidemian vuoksi edellytämme kaikilta kokouspaikalla kokoukseen osallistujilta maskin käyttöä.

Kokous pidetään ratsastusmaneesissa, lämmin pukeutuminen suositeltavaa.

 

TERVETULOA!

Satakissa ry Hallitus

05.02.2021Satakissa ry:n ylimääräinen jäsenkokouskutsu 20.2.2021
23.09.2020Kevätkokouskutsu
13.09.2020Kasvattajalista päivitetty
02.09.202010.-11.10.2020 Näyttelykutsu julkaistu
30.07.2020Satakissa-lehti 1/2019 on lisätty lehtisivulle
15.07.2020Pentulista päivitetty
26.06.2020Satakissa lehti on painettu ja postitettu
19.06.2020Hyvää Juhannusta!
18.06.2020Puuttunut Satakissa-lehti vuodelta 2016 on lisätty lehtisivulle
16.06.2020Ylimääräinen jäsenkokous 30.6.2020

Siirry arkistoon »