Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: Puheenjohtaja Jonna Sivonen
Satakissa ry
Y-tunnus 2540672-8
Yhdistysrekisterinumero: 209.698

Osoite: PORI
e-mail: sihteeri(at)satakissa.fi

Yhteyshenkilö / jäsenrekisteri: Christina Hercher

2. REKISTERIN TARKOITUS, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää listauksen yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi, postiosoite, kotikunta ja sähköpostiosoite.

Jäsentyypit ovat varsinainen, varsinainen ilman kissalehteä, perhe-, kasvattajan maksama-, ja kunniajäsen. Mikäli jäsen on alle 15 vuotias tulee hänen merkitä syntymävuosi.

Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely tapahtuu OMAKISSA-järjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännölliseen ja sääntöjen mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

3. REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot rekisteriin merkitsee jäsen itse jäsenyyttä hakiessaan tai yhdistys erikseen jäsenen pyynnöstä.

4. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Kissaliitolle jäsenlehden postitusta, jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä kasvattajien jäsenyyden tarkistusta varten sekä yhteistyötaholle yhdistyksen oman jäsenlehden postitusta varten. Edellä mainittujen hdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja muualle.

5. REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu OMAKISSA-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhdistyksen tietojen käsittelijä näkee vain oman yhdistyksensä jäsenet, muussa tapauksessa on vain Kissaliiton alaisen yhdistyksen jäsen.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Kissaliiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

7. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

8. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee itse päivittää tietonsa OMAKISSA-järjestelmään tai ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen kokouskutsujen/jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan sähköpostiosoitteeseen/osoitteeseen. Mikäli kohdan 7 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi. 

9. KOKOUKSET

Satakissa julkaisee kokouksien pöytäkirjat kotisivuillaan.

Porissa 20.9.2020

Satakissa ry Hallitus